top of page

redesign interiéru

doladění interiéru, dekorování, změna stylu atp.

Nejedná se o rekonstrukci interiéru.


Při redesignu se v co největší míře využívá stávající zařízení a doplňky. Celkový vzhled prostoru se přeměňuje za pomoci méně nákladných úprav, kdy se například řeší barevné schéma místnosti, mění se dispozice a doplňují se nové prvky a dekorace. Tyto nenákladné úpravy mají v konečném důsledku značný efekt.


Redesign není finančně tak náročný jako klasický interiérový design, při kterém se vytváří naprosto nový kompletní návrh daného prostoru, ale ve finálním výsledku přináší i redesign zcela nový dojem z daného prostoru.

Power in Numbers

Programs

Locations

Volunteers

Project Gallery

bottom of page